Belgiske øl

Belgiske øl

Belgien er verdenskendt for Belgisk øl. Trappist og Leffe, hvem kender ikke disse legendariske øl. Belgiske øl er fornemmelsen af munkebryg med masser af smag og alkohol.

Belgiske øl – Trappist

Trappistøl bliver brygget af trappistmunke på de 12 klostre, der er en del af International Trappist Association, som blev dannet i 1997. Organisationen blev dannet for at afholde andre kommercielle bryggerier fra at misbruge Trappist-navnet.

Trappist-øl, øl fremstillet på seks trappistklostre i Belgien: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Sint-Sixtus (Westvleteren) og et enkelt i Holland: La Trappe (Konninghoeven). Sidstnævnte er efter salg til en storkoncern tvivlsomt som ægte trappistbryggeri. På de øvrige klostre brygges øllet inden for murene. Belgiske øl med smag.

Traditionen for ølbrygning på klostre har dybe rødder, men i Belgien er brygning af trappist-øl først og fremmest et fænomen efter Napoleonskrigene og restaurationen, hvor trappistmunkene fik et fristed i landet. Der er ingen egentlig fællesnævner for øltypen, dog er de alle overgærede og af ret høj alkoholstyrke – fra den gyldne Orval (7% vol. alkohol) til den mørke Westvleteren (12% vol. alkohol). Betegnelsen trappist-øl er beskyttet af ordninger, der svarer til fransk vins appellation d’origine contrôlée.

Man skelner i Belgien mellem klosterøl (fx Leffe og St. Bernardus), der laves på licens af privilegerede bryggerier efter opskrifter fra klostrene, og de ægte trappist-øl.

Trappistøl er øl fra Belgien, Holland, Østrig, Italien, England, Spanien og USA, der udelukkende brygges af medlemmer af trappistordenen eller under munkenes vejledning. Der findes 14 klosterbryggerier, der må kalde deres produkter trappistøl: Velskænkede trappistøl fra Orval i Belgien Glas til trappistøl.

Belgiske øl – Leffe

Leffe Brune er en af de mest kendte belgiske øl – og for mange bliver det et langvarigt kærlighedsforhold, der opstår. Der er tale om en autentisk klosterøl og kan spores tilbage til 1240. Aromaen er fyldt med noter af rosiner, kaffe og måske lidt chokolade. Farven er mørkebrun, nærmest kastanjeagtig, og den har et kraftigt flødeagtigt skum.Smagen følger fint i tråd med aromaen. Den er overraskende behagelig sød med antydninger af kaffe og chokolade. Eftersmagen er særdeles behagelig og holder længe.

Belgisk øl – Munkeøl eller Klosterøl

Belgiske øl. I Belgien er der i dag seks klostre, der laver Trappistøl: Chimay, Orval, Achel, Rochefort, Westmalle og Weslvleteren. I Holland har klostret i Koningshoeven også hidtil kaldt sit øl for Trappistøl under navnet “la Trappe”, men det bør ikke medregnes til Trappistøl, da det simpelthen ikke opfylder kravet om at være brygget på klostret og under overopsyn af munkene. Dette bryg kommercialise­res af det store hollandske bryggeri Bavaria, og allerede af den grund henreg­nes det ikke til Trappistøl.


Trappistordenen er en udløber af den oprindelige Benediktinerorden. Denne blev oprettet i år 530, men opfattedes af en række af munkene ikke som streng nok, hvorfor man i 1097 brød ud og grundlagde Cistercienserordenen. Nogle munke fandt heller ikke denne orden streng nok og brød igen ud i 1664 og dan­nede klostret la Trappe i Normandiet. Dermed var Trappistordenen et faktum. Belgiske øl med smag og fylde.

Trappist ordenen


Trappistmunkene er underlagt meget strenge regler. Såvel internt som eksternt er kommunikationen begrænset. Munkene lever et indadvendt og åndeligt liv uden egentlige udadvendte aktiviteter. Dagligdagen går med bøn, manuelt arbejde og fromhed. For dog at kunne opretholde klostrene og det daglige liv har man historisk set altid haft mindre landbrug, herunder ølbrygning og oste­fremstilling. Man var og er i realiteten selvforsynende, og dette sikrede, at den historiske brygningstradition ikke forsvandt.
I forbindelse med den franske revolution og Napoleonstiden afskaffedes klos­tervæsenet, og Trappisterne forlod efterhånden Frankrig til fordel for Belgien og Holland med henblik på at genopbygge de gamle munkefællesskaber eller eta­blere nye.
Man kan derfor sige, at det øl, der i dag fås fra Trappistklostrene – både histo­risk og smagsmæssigt – er et egentligt ur-øl, og regnes da også som nogle af ver­dens helt store øl. Forudsætningen for den lovbeskyttede Trappistøl-betegnelse er, at brygningen foregår på klostret og under overopsyn af munkene.
Det betyder dog ikke, at det er munkene, der er bryggeriarbejdere! Efter­hånden som der er sket et salg, først i lokalområdet og senere faktisk over hele verden, er de fleste klostres bryggeriarbejdere i dag lønmodtagere uden egent­lig forbindelse med klostret som sådan. ledelsen og styringen skal imidlertid foretages af munkene. De fleste af klostrene har også i dag en ekstern salgs­organisation, som markedsfører og sælger deres øl. En helt særlig undtagelse her er dog Sint Sixtus i Weslvleteren, hvis øl kun kan købes på forud telefonisk oplyste tidspunkter direkte fra klostret og kun i yderst begrænsede mængder.

Trappist Øl


Trappistøllet er i dag betragtet som noget af verdens mest komplekse, smag­fulde og afbalancerede øl. De fleste klostre brygger flere typer, dog undtaget Orval, der kun brygger et. Og til hver øl hører et særligt glas, der er tilpasset øllet.
Også munkene har lov at drikke øl. I modsætning til det øl, man sælger ud, er munkenes ege_ øl af beskeden styrke og beregnet til maden. Det er lyse, humle­de og relativt alkoholsvage bordøl, der er meget sjældent at se uden for klostret. Det er dog oplyst, at munkene har adgang til det “almindelige” stærke øl på særlige dage og ved højtider. Det må dog forventes, at det er i beskedne mæng­der, grundet den relativt kraftige alkoholprocent.

Danske Specialøl
Tjekkiske Specialøl
Tyske Specialøl
Engelske Specialøl

Leffe Belgisk øl
Belgisk Familiebryggeri
Belgiske Bryggerier

Se mere klik her Sommergaver.dk
Chokoladegaver KLIK HER
Chokolade-Engros KLIK HER
Bkind.dk KLIK HER
Bymunkskov.dk KLIK HER
Erhvervsejendomme-Odder.dk KLIK HER
Firstbuyers.dk KLIK HER
Hæklet.dk KLIK HER
Kontor-Udlejning-Odder.dk KLIK HER
Kalendergaver-Firmajulegaver.dk KLIK HER
Kalendersække.dk KLIK HER
Poolhus-Udlejning.dk KLIK HER